Deutsch Version english version

 

Instalacje elektryczne

Efektywność energetyczna w przemyśle – oświetlenie

Hasłem przewodnim unijnej strategii o nazwie Europa 2020, której celem jest inteligentny i zrównoważony rozwój społeczny oraz płynne przestawienie się na gospodarkę efektywniej korzystającą z zastanych zasobów, jest „efektywność energetyczna”. Poprawę efektywności energetycznej można i należy osiągnąć poprzez wdrażanie wszelkich środków poprawiających energooszczędność obiektów i procesów – między innymi na polu oświetlenia, które potrafi konsumować spory procent ogółu zużywanej we wszelkich obiektach energii elektrycznej.

więcej »
Osiem kroków do idealnej linii

W październiku 2016 r. Grupa Lapp nabyła Ceam Cavi Speciali, wiodącego producenta przemysłowych kabli do transmisji danych Ethernet i Fieldbus. Teraz firma daje możliwość zapoznania się z czasochłonną produkcją kabli.

więcej »
Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych

Ochrona przeciwporażeniowa jest kojarzona głównie z przeciwdziałaniem skutkom rażenia prądem elektrycznym w warunkach normalnej pracy urządzeń, przy braku uszkodzeń. Chodzi tu o podstawową ochronę przed dotykiem bezpośrednim, który ma miejsce przy dotknięciu części czynnych, będących w normalnych warunkach pracy urządzenia pod napięciem. Tymczasem równie ważna jest ochrona przed dotykiem pośrednim, gdyż sytuacje w których może do niego dojść są niewiele rzadsze niż w przypadku dotyku bezpośredniego.

więcej »
Sterownik Central Smart Lighting Controller firmy MICROSENS optymalizuje wielkopowierzchniowe instalacje oświetleniowe

MICROSENS rozszerza swoje oparte na technologii IP rozwiązanie oświetleniowe Smart Lighting o centralne źródło prądu stałego dla oświetlenia LED. Sterownik Central Smart Lighting Controller upraszcza instalację, konserwację i przebudowę zwłaszcza w przypadku wielu lamp w sieci.

więcej »
PGE Dystrybucja testuje Serwisowe Linie Kablowe

PGE Dystrybucja Oddział Łódź zaprezentowała praktyczne działanie Systemu Serwisowej Linii Kablowej SN (SSLK). 15 stycznia  2018 r. w miejscowości Borowa na czynnej linii 15 kV Koluszki - Gałków odbył się pokaz montażu łącznika sterowanego drogą radiową z użyciem technologii SSLK.  Rozwiązanie spółka po raz pierwszy zaprezentowanego podczas ubiegłorocznych Targów „Energetics” w Lubinie.

więcej »
Magazynowanie energii: Przekształcanie rynków poprzez efektywność energetyczną.

W ostatnich latach rynek energii rozwijał się niezwykle dynamicznie. Począwszy od sposobów monitorowania zużycia energii, aż po sposoby jej pozyskiwania i dostarczania.

więcej »
Magazynowanie energii: Przekształcanie rynków poprzez efektywność energetyczną.

W ostatnich latach rynek energii rozwijał się niezwykle dynamicznie.

więcej »
Z epoki węgla do epoki magazynów energii

Louis Shaffer, lider segmentu Distributed Energy w obszarze EMEA w firmie Eaton, rozważa przejście z energii wytwarzanej z węgla do energii ze źródeł odnawialnych

więcej »