Deutsch Version english version

 

Gospodarka

Oferty internetowe niezgodne z regulacjami KE

Konsumenci w całej Europie muszą sprawdzać oferty online w witrynach sprzedających usługi mobilne, stacjonarne i cyfrowe. Skalę oszustw ujawnił raport Komisji Europejskiej (KE) z którego wynika, że aż 79% firm łamie przepisy.

więcej »
Elektromobilność mogłaby nakręcić gospodarkę

O elektromobillności obecny rząd wiele mówi. Jej rozwój pozwoliłby na powstanie nowych branż i technologii oraz pozwoliłby stworzyć nowy łańcuch wartości w polskim przemyśle. Z wyliczeń Cambridge Econometrics i Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych wynika, że do 2030 roku elektryfikacja transportu drogowego przyczyni się do stworzenia około 50,8 tys. nowych miejsc pracy oraz wzrostu polskiej gospodarki o 0,3 proc. Do 2050 roku ten wzrost może sięgnąć nawet 1,1 proc.

więcej »
Cyfryzacja kraju za pieniądze z UE

Pieniądze przeznaczone na Program Operacyjny Polska Cyfrowa wydawane są zgodnie z planem – przekonują ministerialni urzędnicy. POPC zakłada, że przed 2025 rokiem dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości będzie możliwy w każdym gospodarstwie domowym. Program jest realizowany wyłącznie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

więcej »
Polacy akceptują nowości technologiczne w finansach

Polscy konsumenci najszybciej j w Europie akceptują nowości technologiczne w finansach. Podobnie jest w biznesie co widać na przykładzie rosnącej popularności mikrofaktoringu online. Innowacyjna usługa jest dedykowana sektorowi MŚP i freelancerom, dla których brak jest odpowiednich produktów finansowych w ofercie tradycyjnych banków. Dzięki fintechom rynek usług finansowych dla biznesu szybko się rozwija.

więcej »
Ochrona środowiska - jedno z największych wyzwań Przemysłu 4.0

Zmiany klimatyczne oraz ograniczony dostępu do czystej energii to zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego jedne z największych wyzwań, stojących przed Przemysłem 4.0. W jaki sposób ich realizacja przyczyni się do większej dbałości o środowisko naturalne?

więcej »
Cyfryzacja napędza gospodarkę i zwiększa konkurencję

Nie ma branży, w którą nie wkracza cyfryzacja. Transformacja cyfrowa dotyka małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Od handlu i finansów po wielkie przedsiębiorstwa. Jak obliczą eksperci w ciągu ostatnich pięciu lat globalne wydatki na cyfryzację wyniosły 100 mld dolarów.

więcej »
Rząd Wielkiej Brytanii inwestuje w sieci 5G

 Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił konkurs na program "5G City". Konkurs ma na celu wypróbowanie działania nowej technologi na średniej wielkość obszarze miejskim.

więcej »
Internet rzeczy i sztuczna inteligencja mogą napędzić polską gospodarkę.

Rozwój technologii internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji będzie mieć fundamentalne znaczenie dla gospodarki Polski w najbliższym czasie – wynika z raportu Instytutu Sobieskiego. Polskie firmy – ze względu na wykwalifikowane kadry – mają duży potencjał, by odegrać istotną rolę w rewolucji technologicznej, ale konieczne do tego jest wsparcie państwa. Rząd, samorządy czy spółki Skarbu Państwa powinny kreować popyt na rozwiązania IoT i AI poprzez zamówienia publiczne oraz różnego rodzaju zachęty dla inwestycji.

więcej »
Konieczna jest budowa sieci szerokopasmowych na wsi

Brak szybkich i niezawodnych łaczy internetowych nadal stanowi problem na wielu wiejskich i słabo zaludnionych obszarach, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek. Łączność szerokopasmowa musi dotrzeć do wszystkich obywateli europejskich, jeśli chcemy zlikwidować przepaść cyfrową. Tak jest między innymi rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

więcej »
W Polsce powstaje centrum materiałów przyszłości

Polska ma szansę zostać liderem w opracowywaniu materiałów przyszłości. Już niedługo w Świerku ma powstać Centrum Doskonałości NOMATEN, które będzie opracowywać nowe materiały na potrzeby chemii, radiofarmaceutyków czy przemysłu jądrowego. 

więcej »
Trump wprowadził cła na stal i aluminium

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie, które wprowadza cła na import stali i aluminium do USA. To może wywołać decyzje o wprowadzeniu kolejnych barier w handlu, co może być poważnym ciosem dla wielu branż. Prowadzenie wojny handlowej pomiędzy Stanami a Europą to dla globalnej gospodarki poważny czynnik ryzyka – komentuje Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.  

więcej »
Wzrost cen energii spowoduje rozwój przydomowych instalacji. Największe szanse na szybki rozwój ma fotowoltaika

Polityka energetyczna oparta na węglu spowoduje nieuchronny wzrost kosztów dla konsumentów, prognozowany na poziomie 4 proc. rocznie – szacują eksperci. To z kolei skłoni gospodarstwa domowe do inwestycji we własne źródła energii. Koszt energii wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną nie przekracza dzisiaj 0,30 zł/kWh. Dane Instytutu Energii Odnawialnej pokazują, że na zamontowanie takich instalacji z roku na rok decyduje się coraz więcej osób.

więcej »