Deutsch Version english version

 

Automatyzacja produkcji

Serwonapędy w automatyce przemysłowej i robotyce

Automatyzacja wielu procesów nie tylko związanych z produkcją przemysłową i robotyką zwiększyła zapotrzebowanie na nowoczesne układy wykonawcze pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, czyli serwonapędy. Oczekuje się od nich dużej szybkości i precyzji oraz na przykład w robotyce – urządzeń o małych wymiarach i dużej mocy.

więcej »
Aby uniknąć kosztownych przestojów

Inwestycja w robotyzację produkcji, choć na wstępie dość kosztowna, może się nie tylko zwrócić z nawiązką, ale w dzisiejszych czasach wydaje się być konieczna, by móc rywalizować o klienta na konkurencyjnym rynku. Aby jednak zwrot z takiej inwestycji nastąpił jak najszybciej, niezbędna jest w pełni wydajna praca robota. Może ona jednak zostać zakłócona przez różnego rodzaju usterki, powodujące przestoje linii produkcyjnej. Dlatego tak istotny jest właściwy i regularny serwis robotów przemysłowych.

więcej »
Miejsce spotkań - targi Automaticon 2018

Nikt nie ma wątpliwości. Największa branżowa impreza targowa, Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Automaticon, które co roku w marcu odbywają się w Warszawie, jest miejscem spotkań. Nikt już w czasie tego typu wydarzeń nie ubija interesów.

więcej »
Sztuczna inteligencja nie rozumie ludzkich emocji

Jak wynika z badania SAS, 32% przedstawicieli firm z regionu EMEA uważa, że problemy etyczne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stanowią jedno z głównych wyzwań związanych ze stosowaniem tej technologii. Respondenci zwrócili również uwagę na kwestie odpowiedzialności (także prawnej) za działania systemów wykorzystujących AI. Zdaniem ekspertów SAS, brak umiejętności oceny moralnej prowadzonych działań oraz przecenianie możliwości sztucznej inteligencji stanowią obecnie jedne z największych wyzwań, przed jakimi stoją twórcy i użytkownicy rozwiązań AI.  

więcej »
Inteligentne wytwarzanie – nowe możliwości dzięki cyfryzacji

Technologie ABB pełnią przewodnią rolę w czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie cyfryzacja i automatyzacja pełnią kluczową rolę wszędzie tam, gdzie producenci chcą pozostać konkurencyjni.

więcej »
Przemysł elektrotechniczny – rynek producentów i dystrybutorów

Z  danych  GUS wynika, że pod koniec 2017 roku branża elektrotechniczna utrzymała wysokie tempo wzrostu, przełamując tendencję spadkową z 2016 r. Nadal dynamicznie się rozwija i ma duży wpływ na prawie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Zważywszy na tendencję wzrostową i rosnące zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne ze strony konsumentów i przedsiębiorców, można tę gałąź przemysłu śmiało nazwać gałęzią sukcesu.

więcej »
Automatyzacja polskiego przemysłu. Wywiad z prezesem ABB Pawłem Łojszczykiem

Jak z Państwa perspektywy wygląda automatyzacja polskiego przemysłu?

Pewne branże stoją już na najwyższym światowym poziomie – np. branża ropy i gazu czy petrochemiczna. W pewnych widzimy ciągle szansę modernizacji, np. w przemyśle wydobywczym. Warto podkreślić, że wciąż zdecydowanie niski jest poziom robotyzacji w porównaniu do innych krajów. Średnia światowa to 62 roboty na 10 000 zatrudnionych, a w Polsce – 22. Dla porównania w Niemczech średnia to 292 roboty, a na Słowacji – 83. Widać, że w obszarze przemysłu wytwórczego mamy jeszcze długą drogę do tzw. Przemysłu 4.0.

więcej »
Jak firma König zwiększyła świeżość produktów z przetworzonych warzyw.

Firma Eaton minimalizuje czas przestoju maszyny do przygotowywania warzyw w celu zapewnienia świeżych produktów.

więcej »
Przemysł 4.0 – możliwości i wyzwania dla nowoczesnej produkcji

Jak sprostać złożoności nowoczesnych technologii produkcyjnych, jednocześnie pozostając konkurencyjnym na rynku?

więcej »
Budowanie warsztatu cyfrowych maszyn przyszłości

Nie trzeba być przemysłowym gigantem, by korzystać ze zdigitalizowanego przepływu zadań w produkcji.

więcej »
Magazynowanie energii: Przekształcanie rynków poprzez efektywność energetyczną.

W ostatnich latach rynek energii rozwijał się niezwykle dynamicznie.

więcej »